Hemsidor i Idrottonline stängs ner 2022-12-31. Läs mer
Hoppa till sidans innehåll

Roddövningar


Vill du förbättra din egen roddteknik? Här finner du tips på vad det är som du gör fel och vad du kan göra för att bli bättre!

 

 

Problem

Roddaren missar vatten i isättet (sent i)

 • Kan bero på slejdrusning, vilket leder till dålig kontroll – se övning 4, 20 och 24.
 • Kan bero på att roddaren flaggar (se nedan). 

Roddaren flaggar, dvs höjer åran i isättet istället för att söka vattnet

 • Kan bero på att roddaren trycker ur för dåligt och ”måste” flagga för att kunna skevra upp åran. Genomför övningar med bladkontroll, t ex övning 6 och 12.
 • Kan bero på att roddaren eftersträcker ryggen. Öva på att sitta rakt och pendla med rak korsrygg ända från höften, se övning 11. 

Roddaren ror djupt

 • Kan bero på att åran inte är ordentligt uppskevrad i isättet; ro oskevrat ett tag och genomför sedan övning 4 med stopp i färdig vinkel och se till att roddaren skevrar upp i tid, alternativt övning 7 och 16.
 • Kan bero på att man reser ryggen för tidigt; genomför t ex övning 8.
 • Kan bero på felaktigt inställd svirvel. 

Roddaren skvätter i isättet

 • Kan bero på ett osnabbt isätt; genomför en stoppövning med stopp i färdig vinkel och se till att roddaren skevrar upp i tid. 

Ryckig rodd (dålig acceleration och kraftfördelning)

 • Kan bero på att man missar vatten i sättet (se ovan).
 • Kan bero på dålig kraftfördelning, se t ex övning 8, 9, 21, 22 och 23. 

Roddaren tar korta drag

 • Kolla att fotplattan är rätt inställd (avstånd och vinkel).
 • Kan bero på att man inte ror i rätt ordning (ben-rygg-armar) och inte tar ut draget fullt (inte drar ända in och eller inte kommer fram tillräckligt långt). 

Roddaren ror upp åran ur vattnet (dålig vattentäckning i slutdraget)

 • Kan bero på att man lutar bort från riggen i urtaget (ev för att kompensera dålig balans). Se övning 15, 16 och 17 och be roddaren luta rakt bak med ryggen.
 • Kan bero på att man inte drar åran rakt ända in till kroppen. Sätt roddaren i urtag med åran i vattnet så han vet vad som är rätt. Se övning 8, 11 eller 22. 

Roddaren har svårt att få upp åran ur vattnet

 • Kan bero på dålig balans i båten, genomför övning 4 eller 19.
 • Kan bero på dålig samtidighet med övriga roddare, genomför övning 4 eller 20 och be roddaren som lider av problemet att tänka på accelerationen.
 • Kan bero på att roddaren skevrar upp åran ur vattnet. 

Roddaren ror kuvat med ryggen (ser ut som en sköldpadda) och möter åran med kroppen

 • Roddaren drar med armarna innan han/hon har pressat klart med benen.
 • Roddaren använder inte skulderbladen rätt; be roddaren föreställa sig att han ska försöka få skulderbladen att nudda varandra i urtaget. Genomför övning 14 och se till att roddaren sitter rakt i ryggen och pendlar från korsryggen. 

Övningar

 

Övning 1: Bara armar (med eller utan stopp)

Hur: Ro med bara armar (håll benen raka och luta bak ca 10º med ryggen). Ro helst oskrevrat. Om övningen genomförs med stopp stannar man med raka armar ut från kroppen.

Syfte: Att skapa samtidighet i slutdraget och en lugn rörelse fram som stör båtfarten så lite så möjligt.

Tänk på: Luta bak med ryggen och håll den stilla.

 

Övning 2: Armar-rygg (med eller utan stopp)

Hur: Ro med bara armar-rygg (håll benen raka hela tiden). Ro helst oskevrat. Om övningen genomförs med stopp stannar man i färdig position, dvs med armar-rygg fram.

Syfte: Att skapa en smidig rörelse fram i båten efter urtaget och förstå dragets olika delar. Kroppshållning.

Tänk på: Viktigt att pendla med rak korsrygg ända från höften och ro i rätt ordning, dvs armar ut först och först därefter fälla fram ryggen. I färdig position bör händerna precis passerat knäna, annars lutar man förmodligen fram ryggen för lite.

 

Övning 3: ½ slejd (med eller utan stopp)

Hur: Ro halv slejd, helst oskevrat. Om övningen genomförs med stopp stannar man precis före isättet.

Syfte: Få roddarna att ro tillsammans och uppnå ett lugnt slejdåkande och ett snabbt isätt. Bra övning för att lära sig att omedelbart applicera benkraften vid isättet.

Tänk på: Se övning 1 och 2 ovan.

 

Övning 4: Stoppövning

Hur: Ro fulla drag, men stanna någonstans under draget     (t ex i färdig position) och fortsätt inte ro draget färdigt förrän coxen eller någon annan gett kommando.

Syfte: Förstå roddragets olika moment (armar-rygg-ben) och skapa samtidighet och rytm i båten. Slejdkontroll.

Tänk på: Att verkligen eftersträva en fin rörelse och inte bara tänka på att stanna vid rätt tillfälle. Viktigt att glida lugnt upp för slejden.

 

Övning 5: Rysk stoppövning

Hur: Roddraget förlängs för varje drag och byggs upp från första draget, sedan förkortas draget för varje drag för att åter byggas upp igen. Alltså: första draget: bara armar, andra draget: armar-rygg, tredje draget: halv slejd, fjärde draget: full slejd, femte draget: halv slejd, sjätte draget: armar-rygg, sjunde draget: bara armar, åttonde draget: armar-rygg osv.

Syfte: Uppnå samtidighet, rytm och skapa koncentration i båten.

Tänk på: Övningen är svår. Koncentration är A och O.

 

Övning 6: Oskevrad rodd

Hur: Ro fulla drag, hela tiden oskevrat.

Syfte: Hitta rätt århöjd, skapa rena isätt och urtag (bra övning om någon roddare ”flaggar”). Eftersom det är mycket svårare att trycka ur åran om accelerationen inte är bra är detta även en bra övning för att skapa rätt kraft genom draget. Gör det möjligt för roddaren att koncentrera sig på annat än skevringen. 

 

Tänk på: Ge övningen tid. Man kan gärna ro hela pass oskevrat!

 

Övning 7: Vartannat drag oskevrat

Hur: Ro vartannat drag oskevrat, vartannat skevrat.

Syfte: Skapa medvetenhet om rätt århöjd och hålla samma århöjd under hela återhämtningen.

Tänk på: Åran ska tryckas ut lika mycket oavsett om man ror oskevrat eller skevrat. Konsekvent århöjd är viktig för balansen. Det kan under denna övning vara tillåtet att titta på årbladet om man vill.

 

Övning 8: Isättsövning

Hur: Börja med att bara doppa bladen i isätt och i takt. Efter ca 10 dopp, gå ca 10 cm på slejden. Efter ytterligare 10 drag ror man halv slejd, följt av ¾ slejd efter ytterligare 10 drag och till sist ror man full slejd. Under alla dessa drag används endast benen och man sitter alltså i färdig position hela tiden. När man rott full slejd, men bara tryckt med benen, kan ryggen användas i några drag och övningen avslutas med vanlig rodd (ben-rygg-armar, full slejd).

Syfte: Uppnå rytm och rätt kraftöverföring, med ett mjukt men snabbt isätt och att omedelbart applicera benkraften så fort åran greppat vattnet.

Tänk på: Att inte resa ryggen (endast benen ska användas). Det är en svår övning. Ro gärna parvis och låt några roddare hålla balansen under tiden.

 

Övning 9: Fall in övning

Hur: Stråkparet börjar ro med 90% press och lugn upp för slejden. Efter 20 drag faller ytterligare två roddare in och ror. Det två första roddarna ska eftersträva samma rodd som tidigare, men de måste nu vara snabbare genom draget och tänka mer på trycket genom draget. Alla roddare eftersträvar att fånga upp båten och sända iväg den med kraft. Efter ytterligare 20 drag (totalt 40 drag) faller ytterligare två roddare in och ror, och så vidare tills hela laget ror tillsammans. När hela laget rott 20 drag tillsammans, slutar de första två roddarna att ro. Efter ytterligare 20 drag slutar ytterligare två roddare att ro, och så vidare tills alla i båten har rott lika många drag. Börja sedan övningen om från början igen. Övningen genomförs lämpligast med oskrevrade årblad, förutom när alla roddare ror tillsammans.

Syfte: Att uppnå en jämn kraftfördelning genom draget. Att skapa en känsla av tyngd genom hela draget, oavsett båtens hastighet.

Tänk på: Det kan vara tungt att ro en 8+ på bara två roddare. Genomför inte övningen med roddare som har ryggproblem. Viktigt med rätt kraftfördelning genom draget (accelerera draget) med press på benen omedelbart efter isätt.

 

Övning 10: Dunkövning

Hur: Ro som vanligt (full slejd), men dunka det skevrade årbladet mot vattenytan vid ¾ slejd (strax före isätt alltså).

Syfte: Snabba isätt, samtidighet och rytm. Dunken fungerar som en samlingspunkt där det tydligt märks om man inte ror i takt.

Tänk på: Omedelbart efter dunken kommer isättet och man måste vara redo för det, det får inte vara någon tvekan mellan dunken och isättet. Ingen som helst paus i rodden. 

 

Övning 11: Från urtag till isätt

Hur: Sitt i urtag med täckta blad. På kommando tar man samtidigt upp årorna från vattnet och går lugnt och försiktigt fram till isätt och sätter i årorna tillsammans. Återgå till urtag och upprepa övningen.

Syfte: Uppnå samtidighet och rytm i båten, med lugn upp för slejden och snabba isätt.

Tänk på: Låt gärna några roddare hålla balansen åt de övriga under övningen. Kvaliteten och samtidighet i övningen är viktig. Ge övningen tid och tålamod.

 

Övning 12: Skära tårta

Hur: Ta ett vanligt drag. Vid urtaget trycks åran upp ur vattnet, skrevras och förs fram med armarna (sitt still med ryggen och sitt med raka ben). När armbågarna är raka förs åran tillbaka till urtagspositionen och sedan fram igen, följt av ett vanligt drag (full slejd). Armarna förs alltså fram två gånger i ett och samma drag, som om man ”skär en tårta”.

Syfte: Samtidighet och rytm. Övningen fokuserar på armrörelsen (händer ut från kroppen efter urtaget).

Tänk på: Samtidigheten. ”Händer fram” är en mycket viktigt del av roddraget och övningen fokuserar på att göra detta rätt. Ge övningen tid och tålamod.

 

Övning 13: Rodd utan skor

Hur: Sätt fötterna ovanpå skorna eller lätta på kardborrebanden så att fötterna sitter riktigt löst.

Syfte: Förstå att man ska trycka ifrån med benen och bibehålla trycket ända fram till urtaget för att uppnå en jämn kraftfördelningen (acceleration) genom draget. Att ro i rätt ordning (ben-rygg-armar) underlättar att bibehålla detta tryck. Samtidighet.

Tänk på: Om roddraget utförs med rätt kraftfördelning och acceleration ska slutdraget ändå kunna vara kraftigt utan att man tappar kontakten med fotplattan.

 

Övning 14: Innerhanden på årskaftet

Hur: Dragarmen håller i åran som vanligt, medan innerhanden sätts (löst) på årskaftet utanför årlommen. Ro alltså med ett mycket brett grepp. Ro oskevrat.

Syfte: Förstå dragarmens funktion; att det är ytterhanden som drar och innerhanden som håller århöjden. Detta är viktigt för att kunna dra åran ända in till magen och för att kunna slappna av i de muskler som inte används. Lära sig rätt handgrepp. Motverkar att man lutar ut åt fel håll med ryggen (vilket ofta beror på att man drar för hårt med innerhanden eller håller händerna fel).

Tänk på: Kroppshållningen (rak i ryggen, titta rakt fram) och ro i rätt ordning (ben-rygg-armar). Slappna av i inneraxeln.

 

Övning 15: Innerhanden på rygg

Hur: Innerhanden läggs på rygg och man ror med endast dragarmen på åran. Ro oskevrat. Övningen kan även genomföras med båda händerna på åran, men där innerhanden endast hålls mycket lätt ovanpå åran och fingrarna ”spelar piano”.

Syfte: Se övning 14. Fokuserar dock något mer på århöjden, isättet, slutdraget och urtaget.

Tänk på: Ro i rätt ordning (ben-rygg-armar) och ta långa drag. Våga komma ända fram till ett korrekt isätt. Århöjden.

  

Övning 16: Draghanden på rygg

Hur: Ro endast med innerhanden på åran (t ex i 10 drag, följt av vanlig rodd i 10 drag med kraft, osv). Övningen kan genomföras både oskevrat och skevrat. Övningen kan även genomföras med båda händerna på åran (som i övning 15).

Syfte: Se övning 14. Fokuserar även på skevringen.

Tänk på: Håll handen som vanligt, dvs mitt på årlommen.

 

Övning 17: Jonglering

Hur: Ro med endast en hand på åran åt gången. Håll åran med dragarmen i draget och med innerhanden på tillbaka-gången. Ro gärna skevrat.

Syfte: Se övning 14. Fokuserar främst på århöjd och skevring.

Tänk på: Övning är svår och bör ej genomföras med nybörjare.

 

Övning 18: Blundövning

Hur: Ro med slutna ögon (i t ex 10 drag åt gången).

Syfte: Samtidighet och rytm (eftersom man måste vara samtidiga för att känna roddragets olika moment.) 

Tänk på: Lugnet uppför slejden och att stör båten så lite som möjligt vid isättet. Lyssna. Det är en svår övning.

 

Övning 19: Sektionsrodd

Hur: Ro två-fyra roddare åt gången.

Syfte: Samtidighet och känsla för rätt balans.

Tänk på: Påminner om övning 9, men betonar andra saker.

 

Övning 20: Rytmövning

Hur: Ro som vanligt, men rulla extra långsamt uppför slejden (låt hjulen rulla långsammare och långsammare mot isättet, men utan att någonsin låta dem stanna helt). Blunda gärna och variera kraften under övningen (50%, 75%, 100%).

Syfte: Att uppnå ett gott förhållande mellan arbete och vila, så att båten inte tappar fart vid isättet. Samtidighet. Kan motverka att man missar vatten i isättet (sena isätt).

Tänk på: Ro i rätt ordning (ben-rygg-armar) och lugnet uppför slejden.

 

Övning 21: Tidiga urtag

Hur: Åran trycks upp ur vattnet redan när man är klar med benen och draget fortsätter sedan med åran i luften.

Syfte: Undvika ryckiga drag med ojämn kraftfördelning under draget, dvs uppnå en mjuk acceleration.

 

Övning 22: Kraftfulla slutdrag

Hur: Ro med lätt kraft/tryck på benen och avsluta med kraftfulla slutdrag.

Syfte: Uppnå rätt acceleration genom draget.

 

Övning 23: Kraftiga isätt

Hur: Ro med full kraft på benen, följt av ett kraftlöst slutddrag.

Syfte: Omedelbart applicerande av benkraften, snabba isätt.

 

Övning 24: Luftdrag

Hur: Ro ett vanligt drag, följt av ett drag där åran inte sätts i vattnet, osv.

Syfte: Genom att skillnaden i motstånd blir så påtaglig, blir god årkontroll och rätt slejdfart nödvändig för att inte störa båtens framfart.

Uppdaterad: 08 JUN 2016 03:49 Skribent: Robert Beronius

 

 IMG_7070

Detlev Seyb

Postadress:
Norrtälje RF - Rodd
Petter Ljungström, Tomta-Ekevägen 92
76175 Norrtälje

Besöksadress:
Vargheden
76140 Norrtälje

Kontakt:
Tel: 0707863553
E-post: ordforande@norrtalje...