Hemsidor i Idrottonline stängs ner 2022-12-31. Läs mer
Hoppa till sidans innehåll

Båtregler


Säkerheten först - roddvett

 1. Alla som ror eller styr en båt måste kunna simma minst 100 meter.
 2. Flytväst ska användas av coxar och personer i följebåt.
 3. Reflexväst, blinkande cykellampa (vit fram och röd bak) eller liknande ska användas vid rodd i skymning (30 minuter före och efter solens upp- och nedgång). Rodd får ej ske tidigare än 30 minuter före soluppgång eller senare än 30 minuter efter solnedgång.

   

  solen upp

  solen ned

  rodd tillåten

  1 januari

  08:50

  14:56

  08:20-15:30

  15 januari

  08:36

  15:23

  08:00-16:00

  1 februari

  08:02

  16:05

  07:30-16:35

  15 februari

  07:27

  16:41

  07:00-17:10

  1 mars

  06:47

  17:17

  06:15-17:45

  15 mars

  06:06

  17:52

  05:30-18:30

  1 april

  06:15*

  20:33

  05:45-21:00

  15 april

  05:33

  20:07

  05:00-20:40

  1 maj

  04:48

  20:47

  04:20-21:15

  15 maj

  04:13

  21:21

  03:45-22:00

  1 juni

  03:40

  21:56

  03:10-22:30

  15 juni

  03:27

  22:14

  03:00-22:45

  1 juli

  03:33

  22:13

  03:00-22:45

  15 juli

  03:54

  21:55

  03:30-22:30

  1 augusti

  04:31

  21:19

  04:00-21:50

  15 augusti

  05:04

  20:42

  04:30-21:10

  1 september

  05:44

  19:53

  05:10-20:20

  15 september

  06:17

  19:11

  05:45-19:40

  1 oktober

  06:55

  18:22

  06:25-18:50

  15 oktober

  07:28

  17:41

  07:00-18:10

  1 november

  07:11*

  15:54

  06:40-16:20

  15 november

  07:46

  15:21

  07:15-15:50

  1 december

  08:23

  14:53

  07:50-15:20

  15 december

  08:45

  14:44

  08:15-15:15

  * sommartid börjar/upphör

 4. Såvida det inte finns minst en erfaren roddare med i båten, måste båten följas av följebåt. Oerfarna roddare som ror singel får dock ro utan följebåt om man ror nära bryggan och ror under uppsikt.
 5. Om vattentemperaturen understiger 8 grader, måste roddturen följas av följebåt även om det finns en erfaren roddare med i roddbåten.
 6. Skriv i loggboken innan du tar en tur på vattnet. I lagbåtar är det roddare nr 1 i båten som ansvarar för att anteckning sker i loggboken, men vem som helst i laget får givetvis anteckna turen.
 7. Coxade båtar bör inte ros utan cox. 8+ får aldrig ros utan cox. I en coxad båt ansvarar coxen för säkerheten. I övriga båtar ansvarar roddare nr 1 för säkerheten.
 8. Om du kapsejsar är det i regel säkrast att stanna vid båten och använda denna som flytetyg.

Trafikregler på vattnet

 1. Håll till höger på vattnet.
 2. När du ror förbi en annan roddbåt, ro förbi på dess bogsida. Upphunnen båt väjer för upphinnande båt.
 3. Störst går först. Större båtar och segelbåtar ändrar inte kurs eller stannar för roddbåtar. Kanotister ska väja för roddbåtar, men agera alltid med försiktighet.
 4. Följebåt bör tänka på att inte orsaka svall för övriga roddare och alltid beakta hastighetsreglerna i viken.

 

Användning av båtar

 1. Före roddturen: stäng alla luckor. Försäkra dig om att fotsparken är rätt inställd med alla tre skruvar ordentligt åtdragna.
 2. Bär ner årorna innan du bär ner båten till bryggan och ta alltid upp båten ur vattnet innan du bär tillbaka årorna. Åror bärs med årbladet framåt och läggs med den konvexa sidan mot bryggan. Årspetsen kan inte ersättas, medan slitage på årans baksida har mindre betydelse.
 3. Lyft aldrig en båt i riggarna. Det kan skada riggningen. Likaså, undvik att riggarna vilar på bryggan. Lyft aldrig en båt upp ur vattnet på årorna kvar i svirvlarna.
 4. Be alltid som de finns till hands om att hjälp med att bära båten. Detta gäller särskilt singlarna. Det minskar risken för skador betydligt. Om det inte finns någon till hands får du bära båten själv, men bara om du utan problem kan bära båten själv.
 5. Bär båtarna långsamt, särskilt vid passage in och ut ur båthuset. Om cox finns närvarande ansvarar denne för båtens säkerhet även på land.
 6.  Båtar som förvaras utomhus längre än 5 minuter surras fast. Enda undantaget är om du använder djupa bockar.
 7. Efter roddturen torkas båtskrov och slejdbanor. Öppna alla luckor. Om du kapsejsat med båten; ta ur fotsparken och ställ den under fotsparkstorken. Alla båtar bärs in i båthuset med fören först. Stäng alla svirvlar. Försäkra dig om att båten inte ligger på någon av riggarna.
 8. Bokning av båtar får ske med två veckors varsel. Vill man ro återkommande tider (samma tider flera veckor i rad) bokas båt via roddchefen som sätter upp anslag om detta i båthuset.
 9. Medlem som vill använda en båt på en regatta måste begära tillstånd om detta från roddchefen. Båtar som varit på en regatta måste riggas på dagen efter återkomsten från regattan.
 10. Gästroddare får ro med tillstånd från en styrelseledamot. Gästroddare får ro max 3 ggr per år utan att lösa medlemskap.
 11. Roddbåtar är mycket ömtåliga och dyra. Oerfarna roddare är därför begränsade till att endast använda vissa särskilt markerade båtar. Samtliga roddare som inte godkänts av roddchefen är att anse som oerfarna roddare. För att bli godkänd som erfaren roddare bör man som riktlinje rott minst 200 km (20 roddpass), veta hur man hanterar materialet (särskilt veta hur båtar ska läggas i och tas upp ur vattnet), känna till de grundläggande säkerhetsprinciperna och veta hur man tar sig upp i en båt när den kapsejsat. Kontakta gärna roddchefen om du vill bli godkänd som erfaren roddare! Notera att oerfarna roddare enligt säkerhetsföreskrifterna ej får ro utan följebåt eller utan sällskap av erfaren roddare.
 12. Följebåt får endast köras av medlemmar som tillhör träningskommittén (utses av roddchefen).
 13. Om materialskada uppstår:
 • rapportera skadan till materialchefen (i lagbåtar är det roddare nr 1 som ansvarar för detta)
 • notera skadan i loggboken och sätt lapp på båten
 • åtgärda gärna skadan själv om kunskap finns (men även åtgärdade skador ska rapporteras)

  Ju tidigare vi kan laga båten, desto fortare kan vi börja använda båten igen. Var ansvarsfull och visa respekt för övriga roddare! Om du vet att någon ska använda båten efter dig, ringa den eller de personerna.

  Skadekostnader som uppkommer på grund av grov vårdslöshet ersätts att skadegöraren. Vår försäkring täcker endast skador som uppkommer på grund av olyckor! Var försiktig med materialet!
Det finns inga bilder/dokument att visa.

 

 IMG_7070

Detlev Seyb

Postadress:
Norrtälje RF - Rodd
Petter Ljungström, Tomta-Ekevägen 92
76175 Norrtälje

Besöksadress:
Vargheden
76140 Norrtälje

Kontakt:
Tel: 0707863553
E-post: ordforande@norrtalje...